Dobry Wiatr dla Regionów

Patronaty

czwartek, 28 sierpnia 2014 19:39

PATRONAT HONOROWY

Cykl konferencji regionalnych "Dobry wiatr dla regionów" został objęty Patronatem Honorowym Ministerstwa Gospodarki

oraz Ministra Środowiska

Dodatkowo:

- Konferencja regionalna "Współczesne oblicze energetyki wiatrowej" (Poznań, 9.09.2014)

została objęta Patronatem Honorowym Wojewody Wielkopolskiego


- Konferencja regionalna "Rozwój OZE szansą dla regionu" (Kielce, 22.09.2014)

została objęta Patronatem Honorowym Wojewody Świętokrzyskiego

- Konferencja regionalna "Energetyka wiatrowa a środowisko naturalne" (Wrocław, 21.10.2014)

została objęta Patronatem Honorowym Wojewody Dolnośląskiego

- Konferencja regionalna "Energetyka wiatrowa szansą rozwoju województwa Podlaskiego" (Suwałki, 25.02.2015)

została objęta Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego

 

 

oraz Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego

 

- Konferencja regionalna "Energetyka wiatrowa integralną częścią krajobrazu Podkarpacia" (Rzeszów, 31 marca 2015)

została objęta Patronatem Honorowym Wojewody Podkarpackiego

 

- Warsztaty dla administracji publicznej "NIMBY na PIMBY - jak kształtować świadomą akceptacje inwestycji wiatrowych" (Gdańsk, 4.09.2014)

zostały objęte Patronatem Honorowym Marszałka Pomorskiego- Warsztaty dla administracji publicznej "Akustyka i oddziaływanie na zdrowie człowieka" (Kraktów, 6.10.2014)

zostały objęte Patronatem Honorowym Marszałka Małopolskiego


- Warsztaty dla administracji publicznej "Dobra decyzja środowiskowa gwarancją sukcesu" (Warszawa, 17.11.2014)

zostały objęte Patronatem Honorowym Wojewody Mazowieckiego


- Warsztaty dla administracji publicznej "Dobra decyzja środowiskowa gwarancją sukcesu" (Warszawa, 17.11.2014)

zostały objęte Patronatem Honorowym Marszałka MazowieckiegoPATRONAT MEDIALNY

Patronem medialnym projektu "Dobry wiatr dla regionów" jest Portal Samorządowy


« Powrót

OrganizatorPolskie Stowarzyszenie
Energetyki Wiatrowej

 

 


Patron medialny

Portal Samorządowy