Dobry Wiatr dla Regionów

Informacje

Dobry wiatr dla regionów

" „Dobry wiatr dla regionów – ogólnopolska kampania informacyjno - edukacyjna” " to projekt, którego celem jest zwiększenie świadomości  i akceptacji społecznej wobec energetyki wiatrowej wśród polskiego społeczeństwa. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę udostępnienia wysokiej jakości, rzetelnych informacji, zarówno o zaletach jak i realnych ograniczeniach technologii pozyskiwania energii odnawialnej, co w rezultacie pozwoli zbudować świadomość i zaufanie społeczeństwa do niekonwencjonalnych i niskoemisyjnych źródeł energii.  Inicjatywa, dofinansowana ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zakłada dotarcie do wielu grup odbiorców: liderów i aktywistów ogólnopolskich organizacji pozarządowych, pracowników administracji publicznej, przedsiębiorców i przedstawicieli inwestorów oraz operatorów a także twórców opinii publicznej, w tym dziennikarzy prasowych i telewizyjnych, prawników, nauczycieli  oraz do szeroko rozumianego społeczeństwa. Jako Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, dysponując szerokim doświadczeniem w organizacji ogólnopolskich wydarzeń branżowych oraz promowaniu dobrych praktyk w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii, podjęliśmy się realizacji projektu mającego na celu poszerzenie  wiedzy społeczeństwa i stworzenie dostępu do wszelkich, niezbędnych informacji i narzędzi, mogących rozstrzygnąć wątpliwości wokół energetyki wiatrowej.
Za pomocą szeregu wydarzeń, różnego rodzaju mediów informacyjnych i specjalnie przygotowanej broszury informacyjnej „Energia wiatru-fakty” – będącej zbiorem podstawowych informacji o zaletach i ograniczeniach technologii energetyki wiatrowej oraz oddziaływaniu elektrowni wiatrowych na środowisko, w ciągu całego roku trwania projektu pragniemy wpłynąć na rozbudzenie świadomości społecznej, co miałoby przełożenie na postawy i zachowania mające wpływ na zmiany klimatyczne. Naszą intencją było stworzenie przestrzeni dla publicznej, merytorycznej dyskusji, pozwalającej na rozwikłanie wątpliwości na temat zasobów oraz sposobów pozyskiwania energii z wiatru.

Wśród planowanych w ramach projektu wydarzeń, zrealizowane zostaną popularnonaukowe śniadania prasowe, konferencje regionalne, które odbędą się w Poznaniu, Kielcach, Wrocławiu, Lublinie, Suwałkach, Rzeszowie, a także warsztaty dla administracji publicznej, liderów opinii, prasy
i edukacji planowane w Toruniu,  Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Gorzowie i Łodzi oraz warsztaty dla organizacji pozarządowych. Dbając o najwyższy poziom merytoryczny spotkań, do udziału w projekcie zostali zaproszeni eksperci będący autorytetami w swoich dziedzinach. W ramach projektu przewidziane są również trzy wizje terenowe na farmy wiatrowe, w województwie zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim oraz pomorskim. Wizyty na farmach będę dla uczestników projektu dobrym uzupełnieniem merytorycznej dyskusji na temat wpływu energetyki wiatrowej na krajobraz, środowisko czy zdrowie człowieka.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

OrganizatorPolskie Stowarzyszenie
Energetyki Wiatrowej

 

 


Patron medialny

Portal Samorządowy